Изберете език

Кръгла маса „Ситуацията в Украйна и нейното отражение върху сигурността на Република България”

15 Април 2014

Изтеглете
отчета

Центърът за изследвания по националната сигурност и отбрана към БАН и Софийски форум за сигурност организираха кръгла маса на 16 април 2014 г. (сряда) по въпросите за „Ситуацията в Украйна и нейното отражение върху сигурността на Република България”. Инициативата за организиране на кръглата маса бе породена от динамиката на отношенията във връзка с кризата в Украйна, които изискват постоянно наблюдение и многоаспектен анализ.

За участие бяха поканени представители на различни министерства и агенции, представители на академичните среди, неправителствени организации, изследователски институти и специалисти по националната и международната сигурност.

Дискусията се проведе на закрити врати по правилата на Chatham House. Подобна кръгла маса бе организирана в края на миналата година по въпросите за бежанците, която показа продуктивността на подобен подход при анализ на комплексни ситуации.

След срещата, от 14.00 часа, проф. Стефан Хаджитодоров, и.д. директор на ЦИНСО-БАН и Йордан Божилов, председател на Софийски форум за сигурност, проведоха разговор с журналисти за резултатите от дискусиите в Българската академия на науките (ул. „15 Ноември” 1).