Изберете език

Гражданско-военно взаимодействие при бедствия – подготовка и отговор

12 Февруари 2014

Организатор:

„ДЖОРДЖ МАРШАЛ –

Място: Централен военен клуб, зала „Тържествена“

ЦЕЛ на конференцията:

В отсъствието на закон за управление при кризи, проблемите с организацията на взаимодействието между различните институции в Българя продължава да се решава с различни поднормативни актове. Но тези документи трудно могат да изградят бъдещ административен капацитет за единодействие не само между различните институции и организации за защита, но и с партньорите от НАТО и ЕС. В тази връзка „Джордж Маршал – България“ поставя следните цели на дискусионния форум: „Гражданско-военно взаимодействие при бедствия – подготовка и отговор“.

1. Да се дискутират перспективите, с развитието на системата за управление при кризи, в контекста на междуведомственото взаимодействие.

2. Да се формулират конкретни практически подходи за своевременно въвеждане на върхови технологии при превенцията и преодоляването на последствията при бедствия.

3. Да се споделят добри практики за използването на въоръжените сили при осигуряването на сигурността на гражданите, превенцията и ликвидирането на последствията при бедствия.

 

Лектори:

  • Председател на Джордж Маршал – България
    Приветствие към участниците в дискусията от представител на посолството на САЩ в България.
  • Иво Великов – ректор на полицейската академия „Управлението при кризи и междуведомственото взаимодействие.“
  • Камен Илиев – заместник директор на Центъра за национална сигурност при Българската академия на науките: „Управлението при кризи и технологичните аспекти на междуведомственото взаимодействие“.
  • Др. Джак Кларк – Маршал център - “Ролята на военните при защитата на гражданите“.
  • Барбара Уйтър – Актуалните програми на Маршал център.

Дискутирани въпроси:

-          Въпроса за действията между ведомствата на местно, национално и регионално ниво;

-          Взаимодействие на службите и институциите;

-          За и против участието на военните сили и способности при решаването на въпроси относно възникнали кризи на местно и регионално ниво;

-          Добри практики в използването на потенциала на военните за нуждите на гражданска защита и възникването на кризи на местно, национално и регионално ниво.

Представяне на Офиса за трансфер на технологии:

Управителя на ГД „Риск-Спейс-Трансфер“, г-н Камен Илиев, представи възможностите на науката (технологичния трансфер и технологиите) при решаване на кризисни ситуации. Той представи теоретичните основи, по които ще се изготви УЕБ базирана система/портал за информационно обслужване  и разработването на прототипна система за мониторинг и наблюдение за управление на кризи на местно, национално и регионално ниво. Бяха дадени досегашните резултати от реализацията на проекта, както и бъдещите визия и действия по проекта и етапа на развитие след неговото финализиране.